SU ve KANALİZASYON İŞLETMESİ YAZILIMLARI

Program aracılığıyla tüm işlemler sağlıklı ve etkin bir planlama, yönetme ve denetleme ile gerçekleştirilebilmektedir. Kesintisiz, hızlı, verimli ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılabilmekte olup kurum hizmetlerinin ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı şekilde sağlıklı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzende geçekleştirilmektedir. Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile koordinasyon sağlanabilmektedir.

Yazılımda kayıt, düzenleme, sorgulama ve raporlama yetkilendirilmekte ve bu parametrik bir alt yapı ile inşa edilebilmektedir.

• Program uç kullanıcıları kullanıcı tarafından yetki ve ihtiyaç duyulması halinde internet ortamından yeni verilerin kayıt, düzenleme, sorgulama ve raporlaması desteklenmektedir.
• Anlık olarak yapılan bağlantı sayısında çoklu işlemler yapılmasında çoklu işlem veri işleme yapılarının kullanılması sağlanmaktadır.

Diğer özellikler

Programın istisnasız tüm seçeneklerinde yapılan veri işlemleri için var olan kayda ilişkin silinen ya da değişen tüm verilerin önceki hali tüm alanlarıyla kaydedilebilmekte, istendiğinde inceleme için görüntülenebilmektedir.
• Programda kullanıcı adı ve şifre olmaksızın direkt olarak adres girilerek sayfalara erişim engellenmektedir.
• Kullanıcı tanımlama işlemleri program üzerinden yapılabilmekte sayfa görüntüleme ve işlem yetkileri yetkili personel tarafından yapılabilmektedir.
• Yetki işlemleri grup ve kullanıcı bazlı olarak ayarlanabilmekte ancak kullanıcı yetkileri esas tutulmaktadır.
• Listelenen ve filtrelenen kayıtlar da sıralama imkanı bulunmakta olup filtreleme seçenekleri bulundurulmaktadır. Kayıt sayfalamaları ve toplam kayıt adedi, kayıt sayfalama adedi gibi kayıtlar gösterilmektedir.
• Program Yeni kayıt imkânlarında tüm veri alanları form üzerinden girişine imkân tanımaktadır.

UYGULAMA YAZILIMI  MODÜLLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

E-Devlet Entegrasyon Modülü
• Anlık olarak yapılan ilgili işlemler ile sorgulamalar e-devlet merkezli olarak yapılmaktadır.

Takbis Entegrasyonu
          * İl Entegrasyonu
          * İlçe Entegrasyonu
          * Pafta Entegrasyonu

KPS entegrasyonu
         * Sicil Nüfus Bilgileri Kayıt ve    
            Güncelleme Entegrasyonu
  

UAVT Entegrasyonu  > Sicil Adres Bilgileri Kayıt ve Güncelleme Entegrasyonu

Kiosk Entegrasyon Modülü
• İç ve Dış Mekanlarda kullanılan Kiosklar ile online olarak tahsilat, tahakkuk tahsilat sorgulamalarının yapılmasına olanak sağlayan modüldür. Bu modül ile abone, sicil, tc kimlik gibi arama verileri ile Kiosk sistemi ile online ödeme yapılması ve kart dolumu yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

  > Kiosk Sistemi XML Entegrasyonu.
  > Kiosk Banka İşlemleri XML Entegrasyonu
  > Kiosk Sicil Sorgulama Entegrasyonu
  > Kiosk Abone Sorgulama Entegrasyonu
  > Kiosk Borç Sorgulama Entegrasyonu
  > Kiosk Kart Yükleme Entegrasyonu

Saha ve İş / Arıza Takip Modülü
• Çağrı merkezinden gelen veya abone tarafından yapılan arıza kayıtlarının ve yenileme veya yapı çalışmalarının iş planlarının tutularak kayıt ve takibinin yapılması sağlanmaktadır.
> İş Emri Tip Giriş Sayfası
> Arıza Tip Giriş Sayfası
> Arıza Tanım Sayfası
> Arıza / İş Plan Giriş Sayfası
> Arıza durum İzleme Sayfası
> Ekip takip sayfası (Google Map Entegrasyonlu)
> Çalışan Ekip Listesi Tanımlama Sayfası
> Ekip takip ekranları
* Ustabaşı Ekip Takip Sayfası (Tablet Uyumlu)
* Arıza / iş yeri işlem başlangıç tanımlama
* Arıza / iş yeri işlem bitiş tanımlama
 Araç takip sistemi entegrasyonu
> Ekipman giriş Sayfası
> Ekipman Bakım Giriş Sayfası
> Ekipman arıza giriş sayfası

Raporlar Taşınır Modülü
• Taşınır Modülü ile Taşınır Stok, Zimmet, Demirbaş, Depo ve Fatura işlemlerinin kayıt altına alınması ve takibinin sağlanması amaç edinilmiştir.

  • Tedarikçi Firma Tanım 

  • Alış Fatura Girişi
  • Çıkış Fatura Girişi
  • Depo Stok Listesi

  • Stok Tanım 
           > Stok Birim Tanımı
           > Stok Grup Tanımı
           > Stok Marka Tanımı
           > Stok Model Tanımı
           > Stok Tür Tanımı
           > Stok Tip Tanımı
           > Stok Raf Ömrü Tanımı


  • Depo Stok Talepleri        
       > Depo Stok Talep Oluşturma                      
       > Depo Stok Talep Kapatma


   • Stok Kayıt Girişi 
   • Stok Seri No Girişi 
   • Depo Tanımı 
   • Depo Mal Kabul 
   • Depo Mal Çıkış 
   • Depo Fiş Sayım Girişi 
   • Demirbaş Tanımı 
   • Zimmet Tanımı 


  •
Depo İrsaliye Girişi 
  • Depo İrsaliye İptal 
  • Depo Stok Hareket Girişi 
  • İrsaliye faturalandırma 
  • Stok Seri No Girişi 
  • Stok Fiş İşlemleri 
  • Yıl Sonu İşlem Fiş Devri 


 • Zimmet Tanımları  
            > Hizmet Bina Tanımı
            > Oda Tanımı
            > Müdürlük Tanımı
            > Zimmet Tipi

• Zimmet Kayıttan Düşürme Tanımı              
    > Zimmetten Düşürme Neden Girişi              
    > Zimmetten Düşürme Yetkilisi Tanımı      
    > Harcama Yetkilisi Tanımı

Taşınmaz Modülü
Taşınmaz Tanım Bilgileri ve Taşınmaz Bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Bilgiler yetkili personel tarafından güncellenebilmekte, eklenebilmekte, işlem yedekleri kayıt altında tutulabilmektedir. Bilgiler kolay ulaşabilir olup kayıt altına alındı ise veri tabanından seçilerek işlem yaptırılabilmektedir. Bilgiler Mal yönetmeliğine uygun olarak kayıt altına alınmakta ve borç, sicil, abone gibi aramalar ve kayıtlara kolayca ulaşılmaktadır. Birleştirilmiş kayıtlara ulaşımı kolayca yapılması sağlanmakta ve birleştirmelerde tanımlı mahalle, cadde, sokak, adres, taşınmaz ve bağımsız bölümlerin işlemleri yapılabilmektedir.
Tüm Taşınmaz Bilgilerinin
• Taşınmaz Tanım Bilgileri ve Taşınmaz Bilgileri kayıt altına alınmalıdır. Bilgiler yetkili personel tarafından güncellenebilmeli, eklenebilmeli, işlem yedekleri kayıt altında tutulmalıdır.
> Mahalle Bilgileri ve Tanım Bilgileri
> Adres Bilgileri ve Tanım Bilgileri
> Pafta Bilgileri
> Ada Parsel Bilgileri
> Tapu Bilgileri
> Taşınmaz Tip Bilgileri
> Taşınmaz Bilgileri
> Raporlar
• Taşınmaz İşlemleri ile taşınmazların birleştirme ve ayırma işlemleri yetkili personel tarafından yapılabilmeli. Yapılan işlemlerin yedekleri kayıt altında tutulmalıdır.
> Taşınmaz Birleştirme
> Bağımsız Birleştirme
> Ada Parsel Birleştirme
> Mahalle Birleştirme
> Cadde Sokak Birleştirme
> Taşınmaz Ayırma
> Bağımsız Ayırma
> Ada Parsel Ayırma
> Mahalle Ayırma
> Cadde Sokak Ayırma
> Taşınmaz Eşleştirme
> Taşınmaz Eşleştirme Onay

Abone Modülü
• Abone Bilgi Sisteminde gerekli ve ilgili abone bilgileri kaydedilmektedir. Yetkili personel tarafından güncelleme yapılabilmekte ekleme gerçekleştirilebilir olup işlem yedekleri kayıt altında tutulabilmektedir.
> Dönem Bilgileri
> Abone Tip Bilgileri
> Ücret Tip Bilgileri
> Dönem Aktarma
> Dönem Ücret Bilgileri
> Fiyat Bilgileri
> Okuma Tip Bilgileri
> Genel Tanımlar
> El Bilgisayarı Bilgileri
> Kooperatif Bilgileri
> Pompa Bilgileri
> Sayaç Durum Bilgileri
> Sayaç Marka Bilgileri
> Bölge Bilgileri
> Su Diğer Ücret Tanımlama
> Su Diğer Ücret İşlem Tür Bilgileri
> Akıllı Sayaç Ödeme Şekli Bilgileri
> Sayaç Yer Bilgileri
> Sayaç Dizayn Tanımları
> İşlem Durumu Bilgileri
> Tahsis Neden Tanımları
> Tahsis İptal Neden Tanımları Abone Durum Bilgileri
> Su Kapama Neden Tanımları
> Sayaç Büyüklük Tanımları
> Saat Çap Tanımları
> Sayaç Takma Nedenleri
> Sayaç Sökme Nedenleri
> Sicil Bilgileri
> Abone Bilgileri
> Okuma Bilgileri
> Okuma Ücret Bilgileri
> Su Açma-Kesme Bilgileri
> Abone Tahsis Bilgileri
> Sayaç Sökme Takma Bilgileri
> Diğer Ücret Bilgileri
> Sızıntı Bilgileri
> Tesisat Muayene Bilgileri
> El Bilgisayarı Veri Alma ve Gönderme İşlemleri
• Abone Bilgi Sistemi üzerinden aşağıda tanımlı raporlara ulaşılmaktadır ve rapor alanların tarih ve saat bilgileri raporlar üzerinde bulunup, raporların sorguları sorgu zamanları ve sorgu isteyen kullanıcı bilgileri kayıt altında tutulabilmektedir:
> Hesap Özeti
> Sicil Listesi Özet
> Sicil Listesi Detay
> Abone Listesi
> Abone Tip Listesi
> Su Abone Sözleşmesi
> Su Teminat iade Belgesi
> Ücret Listesi
> Su Tüketim Faturası
> Fiyat Listesi
> Sayaç Sökme/Takma Bilgileri Dökümü
> Sızıntı Bilgileri Listesi
> Su Kesim İhbarnamesi
> Su İhbarnamesi

BİZİMLE ÇALIŞAN FİRMALAR

İLETİŞİM

Güvenlik Kodu *

ADRES

Aydın Merkez : Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:1 Kat:1 Daire:2 Efeler / AYDIN

Emaİl

info@argayazilim.com

TELEFON

Aydın: (0256) 215 20 15